SAMSUN İL MEM ARGE

OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ

Okullarımızda eğitimde başarının arttırılmasını sağlamak için okulların mevcut durumlarının geliştirilmesi, kitap okuma faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, akademik başarının arttırılmasına yönelik rehberlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, öğretmen, öğrenci, yönetici ve ailelerin desteklenmesini hedefleyen 'Okul Merkezli Gelişim Projesi uygulanmaya başladı.
OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ

HAZIRLAYANLAR

Dr. Murat AĞAR

İl Millî Eğitim Müdürü

 

Kenan ARSLAN

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

 

Proje Adı: OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ

Proje Konusu: Müdürlüğümüze bağlı resmi okullarda fiziksel ortam, akademik başarı, projeler ve sosyal, kültürel ve sportif alanlar başta olmak üzere; eğitimin bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılarak öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, satranç, akıl ve zekâ oyunları ve kodlama alanlarında okulda çalışma yapılması, öğrencilerin gönüllülük faaliyetlerinde yer alması. Projenin Amacı Okullarımızın fiziksel durumunu iyileştirmek ve eğitimde kaliteyi içsel dinamiklerle sağlamak, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, mesleki eğitimi güçlendirmek ve öğrencilerin gönüllülük faaliyetlerinde yer almasını sağlamak

Projeyi Düzenleyen Kurum: Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi: Dr. Murat AĞAR- Samsun İl Millî Eğitim Müdürü

Proje Uygulama Birimi: Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi

Kapsam: Müdürlüğümüze bağlı tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ile öğrenciler ve veliler

1.Akademik Başarı İzleme İl, İlçe ve Okul Ekiplerinin Kurulması:

Akademik Başarı İzleme İl, İlçe ve Okul Ekipleri kurularak okulların öğrencilerin başarı durumlarının sürekli takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak ivedilikle uygulanmasının sağlanması.

2.Eğitimde Başarının Arttırılmasına Yönelik Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Takip Edilecek Kriterlerinin Belirlenmesi:

"Mevcut Durum", "Akademik Başarı", "Kitap Okuma Faaliyetleri", "Gelişim Akademileri" ve "Rehberlik" başlıklarında okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi ve özel eğitim okullarına özel olarak ayrı ayrı faaliyetler planlanması ve takip edilecek kriterlerin hazırlanması. Belirtilen okullardan oluşturulacak komisyonların görüşlerinin alınması.

3.Proje Web Sayfasının Kurulması ve Okulların Bilgilerini Web Sayfasına İşlemesi:

Okulların "Mevcut Durum", "Akademik Başarı", "Kitap Okuma Faaliyetleri", "Gelişim Akademileri" ve "Rehberlik" başlıklarında belirlenen kriterler doğrultusunda mevcut durumlarının ve gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bilgilerin web sayfasına işlenmesi.

4.Okulların Mevcut Durumlarının Takip Edilmesi:

Okulların web sitesine işlediği bilgiler üzerinden; fiziksel özellikleri (sınıf, şube sayısı vb.), okulda yürütülen yerel, ulusal ve uluslararası projeler, okulda gerçekleştirilen sosyal kültürel ve sportif faaliyetler, kodlama faaliyetleri, duyarlılık çalışmalarının (çevre, geri dönüşüm, hayvanlar, gönüllülük faaliyetleri vb....) takip edilmesi ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi.

5.Okulların Akademik Başarı Durumlarının Takip Edilmesi:

Akademik başarı izleme il, ilçe ve okul ekipleri kurularak akademik başarının arttırılması için öğrenci, öğretmen, yönetici ve ailelere yönelik eğitim, seminer vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hazır bulunuşluk ve kazanım değerlendirme sınavları yapılarak akademik başarı durumlarının sürekli takip edilmesi, gerekli önlemlerin alınarak uygulanması.

6.Kitap Okuma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Takip Edilmesi:

Müdürlüğümüzce yürütülen "OKUSAM" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine kitap okumayı sevdirmeye, ortaokul öğrencilerine nitelikli okumaya, lise öğrencilerine ise okuduğunu derinlemesine incelemeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin web sitesine işlenmesi.

7.Öğrenci, Öğretmen, Yönetici ve Ailelere Yönelik Gelişim Akademisi Kurulması:

Öğrenci, öğretmen, yönetici ve ailelere yönelik gelişim akademisi kurulması, ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerinin akademi üzerinden gerçekleştirilmesi. Gerçekleştirilen eğitimlerin web sitesine işlenmesi.

8.Eğitimde Başarının Arttırılmasına Yönelik Öğretmen ve Yöneticilere Rehberlik Faaliyetleri Yürütülmesi:

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve rehber öğretmenler aracılığı ile öğretmen ve yöneticilerle eğitimde başarıyı arttırmaya yönelik rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin bölgelerindeki öğretmen ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu ya da duyabileceği konularda düzenli olarak rehberlik dokümanları paylaşması

Proje Danışmanı: Kenan ARSLAN

İrtibat kişisi: Emine KANDİN eminekandin@gmail.com

Proje Yürütme Kurulu: Kenan ARSLAN-İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Emine KANDİN AR-GE Üyesi

Esra ÖZTÜRK AR-GE Üyesi

Kemal ERCAN AR-GE Üyesi

Kürşat COŞKUN AR-GE Üyesi

Fatih ÖĞÜT AR-GE Üyesi

Mustafa AKGÜN AR-GE Üyesi

Adem APAYDIN AR-GE Üyesi

İsmail FİL AR-GE Üyesi

Murat PEHLEVAN AR-GE Üyesi

 

Proje Uygulama Tarihi: Eylül 2023- Temmuz 2024

 

Proje Metni

Proje Sunumu

Proje Genel Tanıtım Filmi

Proje Uygulama Tanıtım Filmi

Proje Uygulama Takvimi


Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat5 55019 SAMSUN - 03624358063

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.