SAMSUN İL MEM ARGE

GERİ DÖNÜŞEN ŞEHİR: SAMSUN

 Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir. Aynı zamanda; enerji tasarrufu, hammadde ve kimyevi madde tasarrufu, maddi tasarruf sağlayan geri dönüşüm doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek en önemli işlem katı atık yönetim biçimidir. Çocuklarımızda bugün oluşturacağımız tüketim ve tasarruf alışkanlıkları; hem doğal yaşamın korunması, daha temiz ve güzel bir çevreye sahip olmaları, hem de ekonomik olarak rahat etmeleri büyük ölçüde bugün kazandıracağımız çevre bilincine bağlı olacaktır.
GERİ DÖNÜŞEN ŞEHİR: SAMSUN

GERİ DÖNÜŞEN ŞEHİR: SAMSUN

 Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir.

Aynı zamanda; enerji tasarrufu, hammadde ve kimyevi madde tasarrufu, maddi tasarruf sağlayan geri dönüşüm doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek en önemli işlem katı atık yönetim biçimidir.

Çocuklarımızda bugün oluşturacağımız tüketim ve tasarruf alışkanlıkları; hem doğal yaşamın korunması, daha temiz ve güzel bir çevreye sahip olmaları, hem de ekonomik olarak rahat etmeleri büyük ölçüde bugün kazandıracağımız çevre bilincine bağlı olacaktır.

Projenin Adı: GERİ DÖNÜŞEN ŞEHİR: SAMSUN

Projeyi Düzenleyen (kurum): Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi/görevi: Dr. Murat AĞAR - İl Milli Eğitim Müdürü

Projenin Konusu:

·         Çevre bilinci oluşturmaya yönelik; geri dönüşüm ve doğa koruma etkinlikleri

·         Okullarda ve kurumlarda atıkların değerlendirilmesi

Projenin Kapsamı: 

·         Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, öğretmenevi ve halk eğitim merkezleri

Projenin Amacı:

·         AMAÇ 1.İsrafı önlenmek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmek veya minimize ederek öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmak.

·         AMAÇ 2. Atığın toplanması ve geri kazanımını sağlanmak.

Projenin Ana Faaliyetleri:

AMAÇ 1.

1.1 ATIK TOPLAMA İZLEME VE DUYURU SİSTEMİNİN KURULMASI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından OMGEP platformu içerisine bilgi işleme ve duyuru sistemi kurularak okulları Lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilen atıkların sayısal verilerini işlenmesi,

1.2. ÇEVRE BİLİNCİ VE ATIK TOPLAMA SUNUMLARININ YAPILMASI

        Proje komisyonunca belirlenen etkinlik takvimi çerçevesince Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile 17 ilçede öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin çevre bilinci kazanmasını sağlayacak yüz yüze çevrimiçi sunum programları gerçekleştirilecektir. Alanında uzman kişiler tarafından yapılacak bilgilendirme toplantıları ile yaşadığımız çevreleri nasıl temiz kullanacağımız ve atık toplamada dikkat edilmesi gereken hususlar konularında farkındalık kazandırılacaktır. Gerçekleştirilecek sunumlarda şu kazanımların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir:

·         Çevre bilinci ve sıfır atık konularında farkındalık çalışmasının yapılması,

·         Toplanacak atıklar konusunda yönlendirmelerin yapılması (kağıt, plastik, gibi hangi atıkların ne şekilde toplanabileceği konusunda)

·         Uygulamanın sürdürülebilir olmasının sağlanması,

·         Bilgilendirici dokümanların hazırlanması noktasında yenilikçi fikirlerin değerlendirmeye alınması,

·         Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası okul malzemelerinin yeniden kullanımı için etkinliklerin düzenlenmesi,

·         Sınıfta kullanılan malzemelerin tasarruflu kullanılması yollarının çocuklara aktarılması,

·         Derslerde verilen örneklerde, projelerde sıfır atık temasına yer verilmesi,

·         Oluşan atıkların geri dönüşümünün sağlanması adına atölye çalışmalarının yapılması, sergilerin açılması, festivallerin, yarışmaların düzenlenmesi,

·         Okulda oluşan atık türlerinin izlenmesi, en fazla oluşan atığın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması,

·         Sıfır atık temalı oyunların geliştirilmesi (okul öncesi v e ilkokullara yönelik olarak)

·         Toplanacak atıkların ayrıştırılması konusunda bilgilendirmelerin yapılması

1.3. YARIŞMALARIN YAPILMASI

İlimizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her bir okulun katılım sağlayacağı,

·         "Geri Dönüşen Sahil" ,

·         "Geri Dönüşen Okul" ,

·         "Geri Dönüşen Ev"

temalarında kısa film, eser/ürün/tasarım sergisi, resim sergisi, fotoğraf sergisi, 30 dakikalık tiyatro/skeç sunumu alanlarında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje komisyonu tarafından belirlenen ve önceden duyurulan süreç takvimi kapsamında yarışmalar yapılacaktır. Ekipler sırasıyla okul içinde, kendi ilçesinde ve son olarak il genelinde yarışacaklardır. Yarışma alanlarında özel bürolar koordinasyonunda ilçelerde ve ARGE Birimi koordinasyonunda il genelinde jüriler oluşturulacaktır. Okul birinciliği elde eden ekip ilçede yapılacak elemeden geçtikten sonra il genelindeki yarışmada eserini sergileyecektir. Mayıs ayında ilçe birincisi ekipler kendi alanlarında gösterimlerini yapmak üzere büyük ödül törenine davet edileceklerdir.

 

1.4. OKUL İÇİ GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI

·         Tanıtım afiş ve broşürleri hazırlanması ile proje tanıtım toplantısı organizasyonu,

·         Geri dönüşüm ile ilgili seminer ve bilgilendirici toplantılar,

·         Atık toplama günü ve atık toplama noktaları belirlenmesi,

·         "Geri Dönüşen Sahil" , "Geri Dönüşen Okul" ve "Geri Dönüşen Ev" temalarında okul içi faaliyetlerin yürütülmesi

·         Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik motivasyon faktörlerinin belirlenerek haftalık, aylık gibi belirli periyotlarla ödüllendirilmesinin yapılarak atık toplama konusunda süreçte aktif olarak kalmalarının sağlanması,

·         Okul koridorlarına öğrencilerimiz tarafından hazırlanan geri dönüşüm kutuları hazırlama,

·         Proje Panosu ve afişler afişleri ile okulun belirli yerlerinin süslenmesi,

·         Hazırlanan çevreci sunumların sınıflara anlatılması gibi faaliyetler yapılacaktır.

Bu çalışmalar geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda okullarımızın dinamizmini sağlayacaktır.

AMAÇ 2.

2.1. ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Proje kapsamında, tüm okullar ve kurumlar yıl boyunca canlı tutulacak ve öğrencilerin hem ferdi olarak hem de sınıflarıyla ekip halinde katılım sağlayacakları sınıflar arası atık toplama faaliyeti yürüteceklerdir.  Bu kapsamda;

·         Sınıflara geri dönüşüm kutuları koyarak sınıflar arası atık toplama yarışması yapılması,

·         Her pazartesi evlerde ve okulda biriken geri dönüşüme katılabilecek plastik, pet, naylon sınıflardan teslim alınması,

·         Atık toplama konusunda motivasyon unsurları okul seviyesine uygun olarak yapılacaktır. Örneğin ilkokul düzeyi için şu tür motivasyon sağlanabilir:

·         Sınıflarda en yüksek geri dönüşümü getiren öğrencilerin haftalık isim listelerinin oluşturulması,

·         İki defa ismi yazılan öğrencinin belge üç defa ismi yazılan öğrencilerin madalya ile her Cuma bayrak töreninde ödüllendirilmesi,

·         Her ay en yüksek katılımı sağlayan sınıfın çeşitli motivasyon araçlarıyla ile ödüllendirilmesi,

·         Birden fazla madalya almaya hak kazanan öğrencilerin uygun şekilde ile ödüllendirilmesi,

·         Değerlendirilen atıkların şu oranlarda değerlendirilmesi:

·         %20 oranında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler

·         %40 oranında "Benim Okulum" projesi hedefleri

·         %20 oranında temizlik ve sarf malzemeleri

·         %20 oranında çevre ve hayvan bakımı/temizliği

·         Projeye katılarak duyarlılık gösteren; projede rol alan öğrenci ve velilerine teşekkür belgeleri düzenlemesi yapılabilir.

·         Teslim edilen atıkların sayısal verilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulacak bilgi işleme sistemine işlenmesi,

·         Yıl sonunda kullanılamayacak durumdaki kitap ve defterlerin ayrı toplanmasının sağlanması ve lisanslı firmaya teslim edilmesi

·         Yıl sonunda, her ay sisteme girişi yapılan (geri dönüşüme telim edilen atık madde ağırlıkları) bilgilerden hareketle Valilik tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ödül töreni yapılarak en fazla atık teslim ederek gelir elde eden okullara ödüllendirmeleri yapılacaktır.

Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri: Eylül 2023-Haziran 2024

Destek Kurum ve Kurum Yetkilisi: 

  • Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Ömer BOLAT
  • İlçe Belediyeleri / Belediyelerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri

Proje Danışmanı: Kenan ARSLAN - İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

Proje Koordinatörü: ADEM APAYDIN - ARGE Birimi Üyesi

Proje Yürütme Kurulu:

·         Kenan ARSLAN - İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

·         Adem APAYDIN - İl MEM ARGE

·         Kemal ERCAN - İl MEM ARGE

·         Kürşat COŞKUN - İl MEM ARGE

Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat5 55019 SAMSUN - 03624358063

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.