SAMSUN İL MEM ARGE

‘OKU, ANLA, YAŞA’ PROJESİ

İlimizde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hazırlanan proje dökümanları
‘OKU, ANLA, YAŞA’ PROJESİ

Proje Adı

OKU, ANLA, YAŞA

Projenin Konusu

Samsun ilinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinde kitap okuma konusunda farkındalık çalışmaları yaparak öğrencilerde okuma kültürü oluşturmak, okumaya başlayan öğrencilerin okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak,  öğrencilerin muhakeme etme, güzel Türkçemizi inceliklerine göre kullanma yeteneklerini geliştirmek ve   sınav başarılarını  artırmasına yardımcı olmak için   proje  basamaklandırılmıştır. 

Projenin Amacı

İlimizde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.


PROJE METNİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER AŞAĞIDAKİ TEKVİMLERE BAĞLI OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR

                                                            “OKU, ANLA, YAŞA” PROJESİ SINIF ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

AY

 

 

 

ETKİNLİKLER

UYGULANIŞI

AÇIKLAMALAR

 

 

  1. HAFTA

Plan Hazırlama

Sınıf “Oku, Anla, Yaşa’’ projesi faaliyet planının hazırlanılması.

 

Plan Hazırlama

Sınıf ”Okuma Saati” planının hazırlanılması.

Ek-2

Tanıtım Çalışması

“Oku, Anla, Yaşa’’ projesinin  öğrencilere tanıtılması.

Mektup-1 ve mektup-2 (ÖĞRETMENE VE VELİYE BİLGİLENDİRME MEKTUBU VERİLECEKTİR.)

Tanıtım Çalışması

“Oku, Anla, Yaşa’’ projesinin öğrenci velilerine tanıtılması.

 

2.HAFTA

Paylaşım

Sınıfların, öneri ve çalışma örneklerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimiyle paylaşılması.

“İl Proje Yürütme Kurulu” onay işlemlerini tamamlandıktan sonra sınıfların, öneri ve çalışma örnekleri   Samsun ARGE  sitesinde    öğretmen ve okul isimleriyle birlikte  yayınlanacaktır.

 

"Dinliyorum"

Dinleme temelli bir etkinlik. Öğretmen ders içerisinde ilginç bulduğu ya da dikkat çekici bir bölümü okur. Henüz okumaya başlamayan öğrencilere uygulanacak bu etkinlikte, kuralına uygun olarak yapılacak olan okuma faaliyetine karşı ilgi uyandırıp, öğrencilerin etkin dinlemeleri sağlanır.*ÖĞRETMEN SINIFA ÖRNEK DİNLEME ETKİNLİĞİ UYGULAR

Bu etkinlik ilkokullara aittir.

"Ben De Üyeyim"

 

Kitap almak için ekonomik sıkıntıları öne sürenler için kolaylıkla kitap edinme veya okuma yöntemi. Bu etkinlik, öğrencinin velisiyle veya öğretmeniyle kütüphaneleri ziyaret ederek, orada istediği kitabı seçip okuması veya kütüphaneye üye olup, seçtiği kitabı belli süreler için alıp okuması şeklinde uygulanır. 

Üye olan her öğrencinin ismi sınıf öğretmenleri tarafından “Okul Proje Yürütme Kuruluna” bildirilir. Öğrenci isimleri pazartesi günü öğrenciler önünde zikredilerek ödüllendirilir. Öğrenci isimleri ve resimleri “Oku, Anla, Yaşa“ panosunda yayınlanır.

 

ARALIK

3.HAFTA

"Damlaya Damlaya Kitap Olur"

Öğrenciye kendi biriktirdiği harçlıkla kitap alma zevki kazandırmak için yapılacak bir etkinliktir. Özel olarak bu etkinlik için seçilen kumbarada biriktirilen paralarla öğrenci kendi seçeceği kitabı almakla, o kitabı sahiplenip, istekle okuması sağlanır.  

 

 

"Kitapçıları     Geziyorum"

EV ÖDEVİ

 

Öğrencilerin velileriyle birlikte serbest zamanlarda kitapçıya giderek, velisinden aldığı harçlıkla veya kumbarada biriktirilen paralarla, öğrenci kendi seçeceği kitabı almakla, o kitabı sahiplenip, istekle okuması sağlanır.

 

"Okuduğumu Anladım"

 

Bu etkinlik, anlamlı ve etkili okumanın sağlanıp sağlanamadığını kontrol etmek içindir. Öğrencilerin her okuduğu kitap için belirlenen çoktan seçmeli, doğru- yanlışlı ve doldurmalı sorularla, istenilen okumanın gerçekleşip, gerçekleşmediği ölçülebilir.

 

4.HAFTA

"Kitabımı Tanıtıyorum"

Öğrencilerin, okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu etkinlik uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okunan kitabın sunulması ve okumaya karşı istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır.

 

"Kitap Özeti "

 

Okutulan kitapların öğrencilerce özetlerinin yapılması etkinliğidir. Yapılan kitap özetlerinden, ödüle layık olanlar uygun toplantı ve ortamlarda (öğrenci, öğretmen veya veli) sundurulup, ödül panosunda sergilenir. Okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandırılır.

 

"Kitap Özeti Defteri"

Her öğrencinin bir kitap özet defteri edinerek, okuduğu kitapların özetlerini bu deftere yazması sağlanır. Aynı öğrenciye özeti çıkarılan kitapların anlatımı da sağlanabilir. Böylece e- okul sistemine kayıt yapılacak kitaplar da belirlenmiş olur. 

 

 

OCAK

 

  1. 1.      HAFTA

Ayın Okuyan Öğrencisi

Ocak ayının en çok okuyan öğrencisinin seçiminin yapılması.

Bu etkinlikte aylık olarak okuma çizelgeleri hazırlanır. Yapılacak değerlendirmelerle öğrencinin kitapları okuma düzeyi belirlenir. Okuduğu kitap sayısı ve anlamlı okumuş olma üzerinden değerlendirilen etkinlik sonunda şubeler veya okul düzeyinde "Ayın Okuyan Öğrencisi" seçilir. Bu etkinlik, gerekli tanıtımın yapılmasıyla okuma konusunda model olma ve model alma bilincini aşılayabilen bir etkinliktir.(Çizelge-1)

Ayın Okuyan Velisi

Ayın  en çok okuyan velisinin seçiminin yapılması.

 

2.HAFTA

 

“Aileler Okuyor” Etkinliği

 Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yollarından biri, anne ve babaların düzenli okumasıdır. Bu bilgi velilerle paylaşılır. Okul idaresi, sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından toplantılar ve veli ziyaretleri esnasında konu gündeme getirilir, takibi yapılır.

 

3.HAFTA

“Ayın Kitabı, Tanıtımı Ve Sergisi, Özeti, Söyleşisi”

Öğrencilerin okuduğu kitaplar arasında, ayda bir defa seçim yapılarak "Ayın Kitabı" tespit edilir. Oylama sonucunda en fazla oy alan eser, ayın kitabı seçilir ve sınıfın en belirgin köşesinde bu amaç için oluşturulmuş pano ya da düzenek içerisinde sergilenir. Sergide eserin kendisi, içeriği, yazarı hakkında değerlendirmeler, alıntılar bulunabilir.

 

 

Bilgilendirme

 Ayın  en çok okuyan öğrenci ve veli isminin Ocak ayının 2. haftası pazartesi günü Okul Proje Yürütme Kuruluna bildirilmesi.

 

ŞUBAT

 

2.HAFTA

"Kitabımı Tanıtıyorum"

Öğrencilerin, okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu etkinlik uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okunan kitabın sunulması ve okumaya karşı  istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır.

 

3.HAFTA

"Kitap Özeti "

 

Okutulan kitapların öğrencilerce özetlerinin yapılması etkinliğidir. Yapılan kitap özetlerinden, ödüle layık olanlar uygun toplantı ve ortamlarda (öğrenci, öğretmen veya veli) sundurulup, ödül panosunda sergilenir. Okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandırılır.

 

4. HAFTA

"Kitap Özeti Defteri"

Her öğrencinin bir kitap özet defteri edinerek, okuduğu kitapların özetlerini bu deftere yazması sağlanır. Aynı öğrenciye özeti çıkarılan kitapların anlatımı da sağlanabilir. Böylece e- okul sistemine kayıt yapılacak kitaplar da belirlenmiş olur. 

 

MART

 

  1. 1.      HAFTA  (06.03.2017 Tarihli  Başlayan Hafta )

Ayın Okuyan Öğrencisi

Mart ayının  en çok okuyan öğrencisinin seçiminin yapılması.

Bu etkinlikte aylık olarak okuma çizelgeleri hazırlanır. Yapılacak değerlendirmelerle öğrencinin kitapları okuma düzeyi belirlenir. Okuduğu kitap sayısı ve anlamlı okumuş olma üzerinden değerlendirilen etkinlik sonunda şubeler veya okul düzeyinde "Ayın Okuyan Öğrencisi" seçilir. Bu etkinlik, gerekli tanıtımın yapılmasıyla okuma konusunda model olma ve model alma bilincini aşılayabilen bir etkinliktir.(Çizelge-1)

1.HAFTA

Ayın Okuyan Velisi

Ayın  en çok okuyan velisinin seçiminin yapılması.

 

2.HAFTA

"Kitap Özeti "

 

Okutulan kitapların öğrencilerce özetlerinin yapılması etkinliğidir. Yapılan kitap özetlerinden, ödüle layık olanlar uygun toplantı ve ortamlarda (öğrenci, öğretmen veya veli) sundurulup, ödül panosunda sergilenir. Okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandırılır.

 

3.HAFTA

"Kitap Özeti Defteri"

Her öğrencinin bir kitap özet defteri edinerek, okuduğu kitapların özetlerini bu deftere yazması sağlanır. Aynı öğrenciye özeti çıkarılan kitapların anlatımı da sağlanabilir. Böylece e- okul sistemine kayıt yapılacak kitaplar da belirlenmiş olur. 

 

4.HAFTA

"Kitabımı Tanıtıyorum"

Öğrencilerin, okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu etkinlik uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okunan kitabın sunulması ve okumaya karşı istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır.

 

 

Bilgilendirme

Ayın  en çok okuyan öğrenci ve veli isminin Mart ayının 2. Haftası Pazartesi günü okul yürütme kuruluna bildirilmesi.

 

NİSAN

 

1.HAFTA

“Kitap Günleri”

Okulda farkındalığı kazandırmak için kitap sergisi açılması. Böylelikle öğrenciler hem kitaba dokunmuş olur hem de anında kitap satın alma imkânını bulabilirler. 

 

  1. 2.      HAFTA

"Kitabımı Tanıtıyorum"

Öğrencilerin, okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu etkinlik uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okunan kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır.

 

3.HAFTA

"Kitap Özeti "

 

Okutulan kitapların öğrencilerce özetlerinin yapılması etkinliğidir. Yapılan kitap özetlerinden, ödüle layık olanlar uygun toplantı ve ortamlarda (öğrenci, öğretmen veya veli) sundurulup, ödül panosunda sergilenir. Okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandırılır.

 

4.HAFTA

"Kitap Özeti Defteri"

Her öğrencinin bir kitap özet defteri edinerek, okuduğu kitapların özetlerini bu deftere yazması sağlanır. Aynı öğrenciye özeti çıkarılan kitapların anlatımı da sağlanabilir. Böylece e-okul sistemine kayıt yapılacak kitaplar da belirlenmiş olur. 

 

MAYIS

 

1.HAFTA

"Kitabımı Tanıtıyorum"

Öğrencilerin, okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu etkinlik uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okunan kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır.

 

2.HAFTA

"Kitap Özeti "

 

Okutulan kitapların öğrencilerce özetlerinin yapılması etkinliğidir. Yapılan kitap özetlerinden, ödüle layık olanlar uygun toplantı ve ortamlarda (öğrenci, öğretmen veya veli) sundurulup, ödül panosunda sergilenir. Okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandırılır.

 

 

 

 

 

 

3.HAFTA

"Kitap Özeti Defteri"

Her öğrencinin bir kitap özet defteri edinerek, okuduğu kitapların özetlerini bu deftere yazması sağlanır. Aynı öğrenciye özeti çıkarılan kitapların anlatımı da sağlanabilir. Böylece e-okul sistemine kayıt yapılacak kitaplar da belirlenmiş olur. 

 

HAZİRAN

 

 

Raporlama

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

                                                             “OKU, ANLA, YAŞA” PROJESİ OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

AY

 

 

 

 

 

EV ÖDEVİ

 

ARALIK

1.HAFTA

Okul Proje Yürütme  Kurulu

Okul müdürü başkanlığında Okul Proje Yürütme Kurulunun oluşturulması.

 

Tanıtım Çalışması

Proje etkinliklerinin kurum personeline tanıtılması ve yapılacak etkinliklerin  belirlenmesi.

 

Plan Hazırlama

Okul okuma saati programı ve  okuma eylem planının hazırlaması

 

Pano Düzenleme

 Okuldaki bir panonun, “OKU, ANLA, YAŞA “projesi panosu olarak düzenlenmesi.

 

 

Belirlenen sıklıklarda (haftalık, aylık veya yıllık), ödüle layık görülen öğrencilere ait resim ve bilgiler sergilenir. Ödüllendirilen bu öğrenciler, törenlerde duyurulur. Böylece okumaya karşı ilgi uyandırılmış olur.

Plan Hazırlama

Sınıf “Oku, Anla, Yaşa’’  Projesi faaliyet planının hazırlanılması.

 

2.HAFTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.HAFTA

Okul-Sınıf Kütüphaneleri

Okul ve sınıf kütüphaneleri zenginleştirme çalışmalarında bulunulması.

 

Yürütme İşlemleri

Projenin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemlerin takip edilmesi.        

 

Kitap Okuma Etkinlikleri

Okulda/sınıfta veya halka açık yerlerde uygulamalı kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesi.

 

 

Teşvik Çalışmaları

Kitap okumayı sevdirme etkinliklerine ebeveynleri de katmak için; okul öncesinde ve ilkokullarda, öğrencilere  veliler tarafından kitap okunmasının teşvik edilmesi.

 

 

3.HAFTA

 

 

“Aileler Okuyor”

Aileler Okuyor etkinliğinin yapılması.

Not: Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yollarından biri, anne ve babaların düzenli okumasıdır. Bu bilgi velilerle paylaşılır. Okul idaresi, sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından toplantılar ve veli ziyaretleri esnasında konu gündeme getirilir, takibi yapılır.

 

 

 

 

 

“Okuma Kataloğu”

Okuma Kataloğu hazırlıklarının başlatılması.

Not: Bu etkinlik, okul bazında öğrencilerin okudukları ve beğendikleri kitapların özellikleri ve kısa özetlerinden oluşan kataloglar oluşturmaya dayalı bir etkinliktir. Bu etkinlik çerçevesinde öğrenciler okudukları kitapların adını, yazarını, sayfa sayısını, ana karakterlerin adını ve kısa özetlerini yazarlar, bu bilgiler birleştirilerek okula ait bir okuma kataloğu oluşturulmuş olur. Bu kataloglar resimlendirilebilir. Okulun okuma kataloğunun hazırlanmasında yardımı olan öğrenciler ödüllendirilebilir, fotoğrafları kataloglara eklenebilir. 

Kütüphane kulübü öğrencileri tarafından organize edilir.

 

4.HAFTA

“Tek Kelimeyle Kitabını Anlat” Yarışması

 

”Tek Kelimeyle Kitabını Anlat” Yarışması :

Öğrencilerin kitapları daha dikkatli okumalarını sağlamak amacıyla eserlerden beğendikleri sözleri derlemeleri istenir. Bu sözler proje panosunda sergilenir. Öğrenciler ve öğretmenlerin oylarıyla dereceye girenler belirlenerek ödüllendirilir.

 

“Yayınevleri    Günleri”

Yayınevleri Günleri. Samsun’da yer alan yayınevi temsilcileriyle görüşülerek okullarda her dönem en az bir kez olmak üzere kitap sergisi açılabilir. Öğrenciler hem kitaba dokunmuş olur hem de anında kitap satın alma imkânını bulabilirler

 

OCAK

 

  1. 1.      HAFTA

Ayın Okuyan Öğrencisi

Ayın okuyan öğrencisinin seçiminin yapılması

Not: Sınıfların en çok okuyan öğrencileri seçildikten sonra; sınıfların en çok okuyan öğrencileri “Kitabı Tanıtıyorum" etkinliğini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik,  öğrencilerin okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Okul Proje Yürütme Kurulunun organize ettiği uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okudukları kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. Etkinlik sonucunda okulda ayın  okuyan öğrencisi belirlenir.

1.Öğrenci, kitabını müzik eşliğinde, kostüm kullanarak ve drama yoluyla tanıtması konusunda teşvik edilir.

2.Kitabımı tanıtıyorum etkinliğinde; öğrencinin kitap okumasından çok okuduğu kitabı tanıtabilmesi önemlidir. Bu kitap tanıtımı, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Tanıtımı yapılan kitaplardan   hangisi Proje Yürütme Kurulu tarafından anlaşılmış ve kalıcı olarak öğrenilmişse,  o kitabın  tanıtımını yapan öğrenci kazanır. Yapılacak değerlendirmede öğrencinin kitaba hâkimiyeti, anlatım becerisi ve ayrıntılar göz önünde bulundurulur. 

3.Öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

Ek-Örnek katılım belgesi

2.HAFTA

Ayın Okuyan Öğretmeni

Ayın okuyan öğretmeninin seçiminin yapılması.

Not: Sınıfların en çok okuyan öğretmenleri seçildikten sonra; sınıfların en çok okuyan öğretmenleri “Kitabı Tanıtıyorum" etkinliğini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik,  öğretmenlerin okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Okul Proje Yürütme Kurulunun organize ettiği uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okudukları kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. Etkinlik sonucunda okulda ayın okuyan öğretmeni belirlenir.

1.Katılım zorunlu değildir.

2. Kitabımı tanıtıyorum etkinliğinde öğretmenin kitap okumasından çok okuduğu kitabı tanıtabilmesi önemlidir. Bu kitap tanıtımı, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Tanıtımı yapılan kitaplardan hangisi Proje Yürütme Kurulu tarafından anlaşılmış ve kalıcı olarak öğrenilmişse o kitabın  tanıtımını yapan öğretmen kazanır. Yapılacak değerlendirmede öğretmenin kitaba hâkimiyeti, anlatım becerisi ve ayrıntılar göz önünde bulundurulur.

3.Öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

Ek-Örnek katılım belgesi

3.HAFTA

Ayın Okuyan Velisi

 Ayın okuyan velisinin seçiminin yapılması

Not: Sınıfların en çok okuyan öğrenci velileri seçildikten sonra; sınıfların en çok okuyan velileri “Kitabımı Tanıtıyorum" etkinliğini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik, okudukları kitapların tanıtılması etkinliğidir. Okul Proje Yürütme Kurulunun organize ettiği uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okudukları kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. Etkinlik sonucunda okulda   ayın okuyan velisi belirlenir.

1.Katılım zorunlu değildir.

2. Kitabımı tanıtıyorum etkinliğinde velinin kitap okumasından çok okuduğu kitabı tanıtabilmesi önemlidir. Bu kitap tanıtımı, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Tanıtımı  yapılan kitaplardan hangisi Proje Yürütme Kurulu tarafından anlaşılmış ve  kalıcı olarak öğrenilmişse o kitap tanıtımını yapan    veli kazanır. Yapılacak değerlendirmede velinin kitaba hâkimiyeti, anlatım becerisi ve ayrıntılar göz önünde bulundurulur. 

3. Velilere katılım belgesi verilecektir.

Ek-Örnek katılım belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT

ŞUBAT AYI İÇİNDE HERHANGİ BİR HAFTA

“Ayın Kitabı, Tanıtımı Ve Sergisi, Özeti, Söyleşisi”

“Ayın Kitabı, Tanıtımı ve Sergisi, Özeti, Söyleşisi”

Öğrencilerin okuduğu kitaplar arasında, ayda bir defa seçim yapılarak "Ayın Kitabı" tespit edilir. Oylama sonucunda en fazla oy alan eser ayın kitabı seçilir ve sınıfın en belirgin kösesinde bu amaç için oluşturulmuş pano ya da düzenek içerisinde sergilenir. Sergide eserin kendisi, içeriği, yazarı hakkında değerlendirmeler, alıntılar bulunabilir. Öğrencilerden oluşturulacak ve bir kulüp bünyesinde faaliyet gösterebilecek söyleşi ekibi, bu seçimi takip eden haftada sohbet saatleri organize edebilir. Eser ve yazar hakkında öğrencilerin paylaşımları, değerlendirmeleri dinlenilir.

MART

 

 

 

1.HAFTA(06.03.2017 Tarihli  Başlayan Hafta )

Ayın Okuyan Öğrencisi

 Ayın okuyan öğrencisinin seçiminin yapılması

Not: Sınıfların en çok okuyan öğrencileri seçildikten sonra; sınıfların en çok okuyan öğrencileri “Kitabı Tanıtıyorum" etkinliğini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik,  öğrencilerin okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Okul Proje Yürütme Kurulunun organize ettiği uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okudukları kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. Etkinlik sonucunda okulda ayın okuyan öğrencisi belirlenir.

1.Öğrenci, kitabını müzik eşliğinde, kostüm kullanarak ve drama yoluyla tanıtması konusunda teşvik edilir.

2.Kitabımı tanıtıyorum etkinliğinde; öğrencinin kitap okumasından çok okuduğu kitabı tanıtabilmesi önemlidir. Bu kitap tanıtımı, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Tanıtımı yapılan kitaplardan   hangisi Proje Yürütme Kurulu tarafından anlaşılmış ve kalıcı olarak öğrenilmişse,  o kitabın  tanıtımını yapan öğrenci kazanır. Yapılacak değerlendirmede öğrencinin kitaba hâkimiyeti, anlatım becerisi ve ayrıntılar göz önünde bulundurulur. 

3.Öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

Ek-Örnek katılım belgesi

2.HAFTA

Ayın Okuyan Öğretmeni

 Ayın okuyan öğretmeninin seçiminin yapılması

Not: Sınıfların en çok okuyan öğretmenleri seçildikten sonra; sınıfların en çok okuyan öğretmenleri “Kitabı Tanıtıyorum" etkinliğini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik,  öğretmenlerin okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Okul Proje Yürütme Kurulunun organize ettiği uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okudukları kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. Etkinlik sonucunda okulda ayın okuyan öğretmeni belirlenir.

1.Katılım zorunlu değildir.

2. Kitabımı tanıtıyorum etkinliğinde öğretmenin kitap okumasından çok okuduğu kitabı tanıtabilmesi önemlidir. Bu kitap tanıtımı, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Tanıtımı yapılan kitaplardan hangisi Proje Yürütme Kurulu tarafından anlaşılmış ve kalıcı olarak öğrenilmişse o kitabın  tanıtımını yapan öğretmen kazanır. Yapılacak değerlendirmede öğretmenin kitaba hâkimiyeti, anlatım becerisi ve ayrıntılar göz önünde bulundurulur.

3.Öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

Ek-Örnek katılım belgesi

3.HAFTA

Ayın Okuyan Velisi

 Ayın okuyan velisinin seçiminin yapılması

Not: Sınıfların en çok okuyan öğrenci velileri seçildikten sonra; sınıfların en çok okuyan velileri “Kitabımı Tanıtıyorum" etkinliğini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik, okudukları kitapların tanıtılması etkinliğidir. Okul Proje Yürütme Kurulu’nun organize ettiği uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okudukları kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. Etkinlik sonucunda okulda ayın okuyan velisi  belirlenir.

1.Katılım zorunlu değildir.

2. Kitabımı tanıtıyorum etkinliğinde velinin kitap okumasından çok okuduğu kitabı tanıtabilmesi önemlidir. Bu kitap tanıtımı, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Tanıtımı  yapılan kitaplardan hangisi Proje Yürütme Kurulu tarafından anlaşılmış ve  kalıcı olarak öğrenilmişse o kitap tanıtımını yapan    veli kazanır. Yapılacak değerlendirmede velinin kitaba hâkimiyeti, anlatım becerisi ve ayrıntılar göz önünde bulundurulur. 

3. Velilere katılım belgesi verilecektir.

Ek-Örnek katılım belgesi

 

NİSAN

1.HAFTA

   Bilgilendirme

Okullar dönem içinde Ocak ve Mart aylara ait okuyan öğrenci, öğretmen ,veli isimlerini  Nisan ayının ilk pazartesi günü bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

 

 

HAZİRAN

 

Raporlama

 

 

             

 

 

 

   “OKU, ANLA, YAŞA” PROJESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

 

AY

 

 

 

ETKİNLİKLER

UYGULANIŞI

EV ÖDEVİ

ARALIK

 

  1. 1.      HAFTA

İlçe Proje Yürütme  Kurulu

İlçe Proje Yürütme Kurulunun oluşturulması.

2 İdareci ( İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 1 Şube Müdürü)

2 Türkçe öğretmeni

2 Edebiyat öğretmeni

2 Sınıf öğretmeni

2Görsel Sanatlar öğretmeni

1Rehberlik öğretmeni

2.HAFTA

Tanıtım Çalışması

Okul müdürlerine ve Türkçe/Edebiyat öğretmenlerine “Oku, Anla, Yaşa” projesinin tanıtılması.

 

 

Link Oluşturma

“Oku, Anla, Yaşa” projesi için Samsun’da gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü  AR GE web sayfasında açılan ilgili linkin duyurusunun yapılması.

 

3.VE 4.HAFTA

Resim/Afiş Yarışması

Öğrencilerin okuduğu kitaplar içinde en sevdiği kitabın kendisinde çağrıştırdıkları konulu resim ve afiş yarışmasının duyurusunun yapılması.

 

                  Şartname-1

Farkındayım

İşitme engelliler için “sessiz kitap” ve görme engelliler için de “sesli kitap” etkinliğine başvuru yapacak okulların başvurularının alınması.

 

Slogan Yarışması

“Oku, Anla, Yaşa” temalı slogan yarışmasının okullara duyurulması.

                  Şartname-2

OCAK

AY İÇİNDE BİR HAFTA

“Kitap  Kardeşliği”

İlçe genelinde bir kitap toplama kampanyası düzenleyip toplanan kitaplar, kütüphanesi olmayan bir okula bağışlanması.

 

MART

  1. 1.      HAFTA

Şiir Yarışması

Samsun” temalı şiir yarışmasının okullara duyurulması.

Şartname -3

 

 

 

 

 

 

NİSAN

 

  1. 1.      HAFTA

Bilgilendirme

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullar  tarafından Nisan ayının ilk pazartesi günü gönderilen  okulların en çok  okuyan öğrenci, öğretmen , veli isimlerinden ilçe birincisi   öğrenci, öğretmen ve veli isimleri belirlenip  birinciler(öğrenci, öğretmen, veli) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.

 

 Okullardan gelen öğrenci, öğretmen ve velilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verilecektir.

Okulların en çok okuyan öğrenci, veli ve öğretmeni seçildikten sonra; okulların en çok okuyan öğrenci, veli ve öğretmeni “Kitabımı Tanıtıyorum” etkinliğini  gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik, İlçe Proje Yürütme Kurulunun organize ettiği uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli topluluklarına, okudukları kitabın sunulması ve kitap okumaya karşı istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. Etkinlik sonucunda ilçenin en çok okuyan öğrenci, veli ve öğretmeni belirlenir.

Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

HAZİRAN

 

 

Raporlandırma

                                    “OKU, ANLA, YAŞA” PROJESİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

 

 

AY

 

 

 

ETKİNLİKLER

UYGULANIŞI

EV ÖDEVİ

ARALIK

 

  1. 1.      HAFTA

Tanıtım Çalışması

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine “Oku, Anla, Yaşa” projesinin tanıtılması.

 

Link Oluşturma

“Oku, Anla, Yaşa” projesi için Samsun’da gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması ile ilgili samsun il milli eğitim müdürlüğü  AR GE web sayfasında ilgili linkin açılması.

 

2.HAFTA

Size “Oku, Anla, Yaşa”yı Anlatayım

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu koordinesinde açık ya da kapalı alanlarda “kitap okuma” farkındalık çalışmasının yapılması.

 

Resim/Afiş Yarışması

Bu etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri, okuduğu kitaplar içinde en sevdiği kitabın kendilerinde çağrıştırdıklarının resmini yapar. Lise öğrencileri ise okudukları ve en sevdikleri kitapla ilgili afiş tasarımı yapar. Yarışmaya katılanlar arasında kitabın içeriğini ve öğrencinin resim yeteneğini en iyi yansıtan eserlerin seçilmesi.

 

Şartname-1

3.HAFTA

Farkındayım

İşitme engelliler için “sessiz kitap” ve görme engelliler için de ”sesli kitap” etkinliğinin başlatılması.

 

Slogan Yarışması

“Oku, Anla, Yaşa” temalı slogan yarışması.

Şartname-2

4.HAFTA

Size “Oku, Anla, Yaşa”yı Anlatayım

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu koordinesinde açık ya da kapalı alanlarda “kitap okuma” farkındalık çalışmasının yapılması.

 

Size “Oku, Anla, Yaşa” yı Anlatayım

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu koordinesinde açık ya da kapalı alanlarda “Kitap Okuma” farkındalık çalışmasının yapılması.

 

OCAK

“Kitap Kardeşliği”

İl genelinde bir kitap toplama kampanyası düzenleyip toplanan kitaplar, kütüphanesi olmayan bir okula bağışlanır.

 

ŞUBAT

Size “Oku, Anla, Yaşa”yı Anlatayım

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu koordinesinde açık ya da kapalı alanlarda “kitap okuma” farkındalık çalışmasının yapılması.

 

MART

 

Şiir Yarışması

“Samsun” temalı şiir yarışması.

Şartname -3

Size “Oku, Anla, Yaşa”yı Anlatayım

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu koordinesinde açık ya da kapalı alanlarda “kitap okuma” farkındalık çalışmasının yapılması

 

NİSAN

 

 

Size “Oku, Anla, Yaşa”yı Anlatayım

 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu koordinesinde açık ya da kapalı alanlarda “kitap okuma” farkındalık çalışmasının yapılması

 

MAYIS

”Slogan Dövizleri”

Slogan yarışması sonunda ödül alan “slogan dövizleri” nin Samsun basketbol, futbol vb takımlarının maçlarından önce sergilenmesi sağlanarak toplumda farkındalığın sağlanması.

 

Bilgilendirme

İl genelinde yapılan resim/afiş, slogan ve şiir yarışmalarında birinci olan  isimler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.

 

HAZİRAN

Raporlandırma

 

                                

 

 

 

 


Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat5 55019 SAMSUN - 03624358063

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.