SAMSUN İL MEM ARGE

MASALLARLA BÜYÜYORUZ

Öğrencilere milli kültürümüze ait değer, tutum ve davranışları kazandırmak için düzenlenen ilkokul öğrencileri arasında en güzel Türk Masalları Anlatma ve ilkokul öğretmenleri arasında masal yazma yarışması.
MASALLARLA BÜYÜYORUZ

T.C.

SAMSUN VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

MASALLARLA BÜYÜYORUZ

  

HAZIRLAYANLAR

 

Erdal AKSOY                         İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Ramazan AYDIN                   Kaynak Geliştirme ve iştirakler Daire Başkanı

Ümran ALBAYRAK               Halk Sağlığı AR-GE

Nurcan GÜRSES                   Büyük Şehir Belediyesi AR-GE

Kazım AYGÜN                       Ar-Ge Koordinatörü

Selma BAHADIR                   Ar-Ge Üyesi

Hamza TURAL                      Ar-Ge Üyesi

 

 

 

SAMSUN

Ocak 2016- Temmuz 2017

 

 


 


Proje Adı

MASALLARLA BÜYÜYORUZ

Proje Konusu

Öğrencilere milli kültürümüze ait değer, tutum ve davranışları kazandırmak için düzenlenen ilkokul öğrencileri arasında en güzel Türk Masalları Anlatma ve ilkokul öğretmenleri arasında masal yazma yarışması.

Projenin Amacı

Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren öğrenciler yetiştirmek.

 

Öğrencilere milli kültürümüze ait değer, tutum ve davranışlarını kazandırmak

 

Öğrencilerin düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına bilişsel, duyuşsal ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak.

 

Okul-öğrenci-veli işbirliği çerçevesinde velilerin, çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesini ve çocukları konusunda daha duyarlı olmalarına katkı sağlamak.

Projeyi Düzenleyen Kurum

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ortağı

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Proje Ortağı

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

Projeyi    Düzenleyen    Kurum Yetkilisi:

Coşkun ESEN

Samsun İl Millî Eğitim Müdürü

Proje Ortağı Kurumların Yetkilisi:

Mustafa KASAPOĞLU Samsun Halk Sağlığı Müdürü

Yusuf Ziya Yılmaz

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Proje Kaynak Birimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun Halk Sağlığı Müdürü

Proje Destek Birimi

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Proje kapsamındaki okul müdürlükleri

Proje Uygulama Birimi

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Kapsam

Projeye gönüllü olarak katılacak 17 ilçemizdeki İlkokullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ve Sınıf Öğretmenleri

Proje Danışmanı

Tel

Web/Mail

Erdal AKSOY

0 505 254 59 83

İrtibat kişisi

Tel

Web/Mail

Selma BAHADIR

0 505 268 14 50

selmabhdr@hotmail.com

Proje Yürütme Kurulu

Erdal AKSOY                            İl Milli Eğitim Müdür Yar.

Ümran ALBAYRAK               Halk Sağlığı Müdürlüğü

Nurcan GÜRSES                      Sam. Büyükşehir Belediy.

Kazım AYGÜN                          Ar-Ge Koordinatörü

Selma BAHADIR                   Ar-Ge Üyesi

Hamza TURAL                      Ar-Ge Üyesi

Proje Uygulama Tarihi

Ocak2017-Temmuz 2017

 


 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

 

               Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak,

 

 1. 1.     GİRİŞ

Masallar, çocuklar için vazgeçilmezdir. Çocuklar masal okumayı, ama daha ziyade anlattırmayı çok severler. “Anne bana bir masal okur musun?”  Bu cümleyi, günde en az bir defa işitirsiniz. Peki, biz sadece çocuklarımız hoş vakit geçirsinler diye mi masal okuyoruz? Evet, masallar çocuğun hoş vakit geçirmesinde önemli bir araçtır; ama daha da önemlisi masallar, çocukların gelişimleri üzerinde çok olumlu etkiler yaratırlar. Çocuk eğitiminde masal; düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına yardımcı olur. Kelime dağarcığını zenginleştirir ve kavram öğrenimini hızlandırır. Bunlarla birlikte masallar, çocuğun merak duygusunu uyandırır, yaratıcılığını hatta neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Masallar, çocuğun korkularını giderir. Özlemlerini dile getirir. Karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, çözüm bulmasına yardım eder. Kişiliğini geliştirir. Masallar, çocukların çocukça sorunlarını küçümsemeyip onları ciddiye alır. Onlara güven verir. Geleceğe olan umutlarını arttırır.

Masallarda işlenen “birlikte yaşayan insanlar zor anlarında birbirlerine destek olmalı ve nezaket kurallarına dikkat etmeli” gibi konular, çocukları sosyal dünyaya hazırlar. Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması ise; çocuğun görsel yönünün gelişmesine yardımcı olur.

Tüm bunların dışında, masal okuyarak çocuğunuza özel bir zaman ayırmış olursunuz. Özellikle gün içinde çocuğunuza fazla vakit ayıramadığınızı düşünüyorsanız masal anlatarak beraber olmak, öyküyle ilgili yorumlar yapmak her iki taraf içinde harika bir duygudur.

Masallar her zaman iyi olanların galip geldiği, sabırlı davrananların mutlaka amacına ulaştıkları, yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağı, zekanın çoğu zaman beden gücünden üstün olduğu, sevginin birçok şeyden daha değerli olduğu, arkadaşlığın çok önemli olduğu, el ele vermenin ve birlik içinde olmanın her zaman daha çok başarılar getirdiği, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamamız gerektiği ve elimizden geleni yaptığımız taktirde başarının bizi zaten bulacağı mesajlarını verirler.

Örneğin Keloğlan masalını okuyan veya dinleyen bir çocuk çoğu zaman çok güçlü olmamıza gerek olmadığı, eğer aklını kullanırsa birçok şeyi başarabileceğini düşünür. Külkedisi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Çirkin Ördek Yavrusu gibi masallar insanların başlangıçta zorluklar yaşasalar da sonunda mutlaka iyilerin galip geleceğini sabretmenin önemini vurgularlar. Genel olarak masallarda bütün toplumları ilgilendiren ortak unsurlar olsa da genellikle masallar içinden çıktıkları toplumun değer, tutum ve davranışlarını yansıtır. Bu nedenle çocuklarımızın öncelikle kendi masallarımızı okumasını, diğer kültürlere ait masallarında iyi bir incelemeden sonra çocuklarımıza sunulması faydalı olacaktır

Bir milleti ayakta tutan o milletin kültürüdür “Masallarımız… Kültür aynalarımızdır. Anlatılan sadece basit bir kurmaca değil, içinde ahlakın, mutluluğun, sevginin, hoşgörünün, saygının, değer vermenin ve nice nice duyguların ince bir düzende dinleyicilere zevkle anlatıldığı muhteşem eserlerdir. Sizce de eğitim için böylesine gerekli olan hazineleri öğrencilerimizle tanıştırmanın vakti gelmedi mi? Öğrenci ve Velilerimizin Kültürümüze ait Türk Masallarını okumaları Türk masal kahramanlarını daha yakından tanımaları, kültürel değerlerimize sahip çıkmaları için "MASALLARLA BÜYÜYORUZ" Projesini başlattık. Hem sadece çocuklarımız dinlemesinler masalları. Anneler, babalar gelin hep birlikte kulak verelim masallara. Boş geçmesin televizyon dizilerinin karşısında o değerli vakitlerimiz. Düşüncelerimizi kısırlaştırmayalım. Evet, teknoloji nimetinden yararlanalım ama çocuklarımızla onların öğretmenleriyle bu kaybolmaya yüz tutmuş değerimize de sahip çıkalım.

 

 1. 2.     PROJENİN GEREKÇESİ

Türk Milli Eğitiminin Amaçları

Genel Amaçları

Madde 2- Manevi ve Kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren yurttaşlar yetiştirmek.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

2. Tema Eğitim Ve Öğretimde Kalite

Stratejik Amaç 2.

            Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci, yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi,  beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek amacını gerçekleştirmek.

SAMAH "Samsun Maarif Hareketi" Hedeflerini gerçekleştirmek. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin, başarabileceklerine dair öz güven kazanmalarını sağlamak. Velilerin farkındalık düzeylerini artırarak, onları eğitim sürecinin aktif bir paydaşı haline getirmek. Okuma Faaliyetleri ve Kültür Sanat Faaliyetleri kapsamında Türk Masalları Anlatma ve İlkokul Öğretmenleri arasında masal yazma yarışması düzenleyerek öğrencilerimizin,  güzel sanatlara ilgi duyan, kendilerine yeni ilgi alanları edinebilen, zihinsel birikimlerini sanatsal çalışmalarla ifade edebilen ve kendilerini özgürce ortaya koyabilen bireyle yetiştirmek hedefine yer verilmesi.

Masalların çocuğun dünyasında önemli bir yeri vardır çocuk iyilerin yanında kötülüğün karşısında olmayı buradaki olaylarla öğrenecektir.  Anne babalar çocuklarına temel alışkanlıklar kazandırma ve din eğitimi verme konusunda nasıl bir metot kullanacakları üzerinde düşünürler. Bu anlamda masallar gerek içeriği bakımından gerek işlenişi yönünden iyi bir eğitim aracıdır. Anne babalar çocuğun yaşına gelişim özelliklerine uygun tarzda masallar seçerek ona yardımcı olabilirler.

Genel olarak masallarda bütün toplumları ilgilendiren ortak unsurlar olsa da genellikle masallar içinden çıktıkları toplumun değer, tutum ve davranışlarını yansıtır. Bu nedenle çocuklarımızın öncelikle kendi masallarımızı okumasını, diğer kültürlere ait masallarında iyi bir incelemeden sonra çocuklarımıza sunulması gerekmektedir.

Masallar çocuğun doğru davranış modelini tanıması açısından önemlidir. Bununla beraber anne babayla arasında bir tür iletişim sağlar.

Türk milletine ait değer ve tutumları kazandırmak öğrencilerle veliler arasındaki iletişimi güçlendirerek verimli zaman geçirmelerini sağlamak için “MASALLARLA BÜYÜYORUZ” Projesini başlattık.

 

 1. 3.     PERFORMANS KRİTERLERİ
 • 17 ilçemizden “MASALLARLA BÜYÜYORUZ” Projesine katılan gönüllü İlkokul sayısı
 • Projeye katılan gönüllü sınıf sayısı
 • Masal anlatma yarışmasına katılan öğrenci sayısı
 • Sınıf düzeyinde yapılan masal anlatma etkinlik sayısı
 • Sınıflarda yapılan masal anlatma etkinliğine katılan veli sayısı
 • Masal Yazma yarışmasına katılan öğretmen ve yazılan masal sayısı
 • Okunan masal ve kitap sayısı

 

 1. 4.     PROJENİN KONUSU

Öğrencilere milli kültürümüze ait değer, tutum ve davranışları kazandırmak için düzenlenen ilkokul öğrencileri arasında en güzel Türk Masalları Anlatma ve ilkokul öğretmenleri arasında masal yazma yarışması.

 

AMAÇLAR

 • Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren öğrenciler yetiştirmek.
 • Öğrencilere milli kültürümüze ait değer, tutum ve davranışları kazandırmak.
 • Öğrencilerin düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına bilişsel, duyuşsal ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Okul-öğrenci-veli işbirliği çerçevesinde velilerin, çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesini ve çocukları konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak.

 

 1. 5.     HEDEFLER

Bu projeyle, öğrencilerimizde;

 • Millî, manevî ve ahlaki değerlerin kazandırılmasını sağlamak,
 • Çocuklarda hayal gücünün gelişimini sağlamak,
 • Çocukların yaşlarına uygun dil gelişimini sağlamak,
 • Çocuğun edebî zevkini geliştirmek,
 • “Tarih”, “sosyal” ve “ edebî” Türk masal kahramanlarını tanımasını sağlamak,
 • Estetik duygularını geliştirmek,
 • Okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak,
 • Gözlem gücünü geliştirmek,
 • Belleğin gelişmesini kolaylaştırmak,
 • Üretken kişilik sağlamak,
 • Zorluklar karşısında zavallı ve çaresiz kalmayı engellemek.
 • Yaratıcı, yapıcı ve mücadeleci bir kişilik kazandırmak,
 • Kompozisyon yazma yeteneği sağlamak.
 • Karşısındaki insanların zayıf yönleriyle eğlenmenin yanlışlığını göstermek,
 • İyilik, doğruluk, güzellik, hoşgörü ve sorumluluk duygularının önemini kavramasını sağlamak
 • Dinleme, taklit etme, bağımsız düşünebilme niteliklerini kazanmasını yardımcı olmak.
 • Evrensel değer yargılarının kabulüne sağlamak.

 

Bu projeyle, velilerimizde;

1.        Velilerimize, çocuklarıyla geçirecekleri vakitlerin önemini kavratmak

2.        Velilerimizin çocuklarıyla yapacakları etkinliklerin, onların iletişim problemlerini en aza indireceğini kavratmak.

3.        Çocuklara anlatılacak masallarda çocuğun din, vatan, millet, aile, bayrak, tabiat ve hayvan sevgisi verilmesi gerekliliğini sağlamak.

4.        Bu yolla, velilerimize de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

5.        Dolaylı olarak, çocuklara kazandırmayı hedeflediğimiz davranış ve değerleri velilerin de bilincine yerleştirmek.

 

 1. 6.     KAPSAM

Projeye gönüllü olarak katılacak 17 ilçemizdeki İlkokullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ve Sınıf Öğretmenleri

 

7.   İLKELER

1.        Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır.

2.        Projenin uygulanmasından; MEM Proje Yürütme Kurulu,  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve projeye katılacak okullar birinci derecede sorumlu olacaktır,

3.        Yürütülen faaliyetler sürekli PYK tarafından izlenerek, mevcut durum analizi yapılacaktır.

4.         Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili paydaş birimler tarafından yapılacaktır.

5.        İl Proje Yürütme Kurulu tarafından proje sonunda nihai rapor hazırlanacaktır.

 

 

 

 

 

 1. 8.     DAYANAK
 • Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
 • 2. TEMA         EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

Stratejik Amaç 2.

            Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci, yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi,  beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek.

 • Milli Eğitimim Amaçları

Genel Amaçları

Madde 2- Manevi ve Kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren yurttaşlar yetiştirmek.

 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 • Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • SAMAH “ Samsun Maarif Hareketi”

 

 

  

İKİNCİ BÖLÜM

 

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme

 

 1. 1.     UYGULAMA

Proje Yürütme Kurulu

Erdal AKSOY                            İl Milli Eğitim Müdür Yar.

Ümran ALBAYRAK               Halk Sağlığı Müdürlüğü

Nurcan GÜRSES                      Sam. Büyükşehir Belediyesi.

Kazım AYGÜN                          Ar-Ge Koordinatörü

Selma BAHADIR                   Ar-Ge Üyesi

Hamza TURAL                      Ar-Ge Üyesi

 

Proje Yürütme Kurulunun Görevleri:

 • Proje taslağını hazırlamak.
 • Projenin uygulama tarihlerinin belirlenmesini ve planlanmasını yapmak.
 • Projenin valilik onayını almak.
 • Proje metni, Başvuru Formu ve diğer dokümanların Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web sayfası AR-GE Projeler bölümünde yayınlamak.
 • Projeyi İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine duyurarak başlatmak.
 • Proje tanıtımını yapmak.
 • Proje afişlerini hazırlayarak ilkokul göndermek.
 • Proje mail adresini almak
 • Projeye gönüllü olarak katılmak isteyen okulların mail adresi üzerinden masallarlabuyuyoruz@gmail.com başvurularının alınarak proje kapsamındaki okul listelerini hazırlamak.
 • Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve projenin gelişimini takip etmek.
 • Değerlendirme ölçeklerinin hazırlanması için 2 sınıf öğretmeni, 2 Türkçe öğretmeni ve iki rehber öğretmenden oluşan komisyon kurmak.
 • Masalların çocuğun gelişimi üzerinde ki etkisini anlatan “Veli Mektubu” hazırlamak.
 • İlkokullarda masal anlatma yarışmasına katılacak öğrenciler için değerlendirme ölçeğini hazırlamak.
 • İlkokul Öğretmenleri tarafından yazılan masalları değerlendirme ölçeği hazırlamak
 • İlkokul öğrencileri arasında yapılan masal anlatma yarışması ilkokul öğretmenleri arasında yapılacak olan masal yazma kategorilerinde il 1. 2.  ve 3. lerini seçmek.
 • Proje ile ilgili önerileri değerlendirmek.
 • Proje ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli eğitim Müdürlükleri ve okullar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.
 • Proje sonunda okullardan gelen raporları değerlendirmek.
 • Proje raporunu hazırlamak.

 

Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu;

Coşkun ESEN                        İl Millî Eğitim Müdürü

Ramazan AYDIN                   Samsun Bü. B. Kay. Geliş. Daire Başkanı

Mustafa KASAPOĞLU           Samsun Halk Sağlığı Müdürü

             Erdal AKSOY                                    İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

                       

 

Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun Görevleri:

 1. Projenin uygulanma aşamasında proje ile ilgili önerileri değerlendirir.
 2. Proje sonunda Yürütme Kurulunun hazırlamış olduğu raporu değerlendirir.

 

Proje Paydaşları  

 1. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 2. Samsun Büyükşehir Belediyesi
 3. Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü      

       4.  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

       5.  Gönüllü Okullar   

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

İlkokul 1.   Sınıflarda

 • Özellikle anne-baba ve diğer aile bireylerinin birlikte zaman geçirmesinin öğrencilerimizin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerine olan olumlu etkisi de dikkate alınarak; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm velilerimiz ile birlikte, ayda bir kez,  her sınıfta, önceden davet edilen bir anlatıcı masal anlatacaktır. Anlatıcı bazen bir veli kimi zaman öğrencilerin nine ya da dedesi veya bir öğrenci olabilir. Masal anlatma etkinliğimiz, masal ortamına uygun olarak dekore edilmiş, okul konferans salonunda ya da sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Sınıf kitaplığının resimli Türk masalları kitapları ile zenginleştirilmesi

sınıflarda  iki haftada bir kez okulda bir Türk Masalı sınıf öğretmeni tarafından, evde veli ( Anne, baba, Dede, Büyükanne) tarafından öğrencilere okunarak aşağıdaki sorular öğrencilere yönlendirilir.

 

 

 

ÖNERİLER

 (Evde okunacak masallar için velilere de aynı sorular öneri olarak gönderilmelidir. Sorular Veli Mektubuna eklenecektir.)

SORULAR

 * Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmek için; Masala başlamadan önce birlikte resimleri inceleyin ve nasıl bir öykü olduğunu tahmin etmeye çalışın. (Tahmin önceliğini çocuğa verin.)

*  Çocuğunuzun bilişsel becerilerinin ve problem çözme yetisinin gelişmesine katkıda bulunmak için; Masal anlatırken, "Sence bir sonraki sayfada ne olacak?", "Bu masalın sonu nasıl olabilirdi?" gibi sorular sorun.

* Çocuğunuzun hafızasını güçlendirmek için; Masalı bir- iki sayfa okuduktan sonra bir önceki sayfalarla ilgili sorular sorun “Çocuğun adı neydi?”, “Nereye gitmişlerdi?” gibi.

* Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmek için; Masalı okuduktan sonra, çocuğunuzdan masalın bir resmini yapmasını isteyin.

Masal Anlatma Yarışması İki Kategoride Yapılacaktır

 1. İlkokul öğrencileri arasında Türk masalı anlatma yarışması
 2. İlkokul öğretmenleri (sınıf öğretmenleri)arasında en güzel masal yazma yarışması.

 

İlkokul 1.   Sınıflarda Yarışma Nasıl Yapılacak

Okul öncesi yaş grubuna yönelik masal anlatma yarışması çocuklar için kitap ve kütüphane kavramıyla tanışmaları açısından çok önemlidir. Bu yarışma ile çocuklarımızın küçük yaşta kitapla buluşmasının sağlanması bunun yanı sıra ailede kitap okuma alışkanlığının başlatılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ailenin çocuk eğitiminde etkili önemli bir kurum olması bakımından aile bireylerinin de iştirakinin çocuk üzerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz. Anne, baba, dede, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala - çocuk ilişkisi düşünüldüğünde düzenlenen Masal Anlatma Yarışması ile ebeveynlerin okuma alışkanlığı kazandırması için çocuk üzerinde rol model görevi üstlenmesini tüm yarışmacı öğrencilerin kitap ile kurdukları dostluğun ömür boyu sürmesi hedeflenmektedir.

İlkokul 1.sınıflarda belirlenen Türk Masalları; Öğretmen, anne, baba, dede, amca, dayı, teyze, hala ya da büyükanne tarafından öğrenciye okunacak ve ezberlemesi sağlanacak. Yarışmaya her sınıf ve okul düzeyinden katılım sağlanması projenin hedeflerine ulaşması için son derece önemli olmakla birlikte katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

Kullanılacak Araç-Gereçler:

 

1.Yarışmanın yapılacağı salonda masal bahçesi dekoru,

 

2.Yarışmacıların değerlendirileceği değerlendirme formu

 

3.Yarışmacıları puanlayacak jüri üyeleri

 

4.Her öğrencinin yanında getireceği fon müziği ( tercih edilirse)

 

Teknik Şartlar:

1. Yarışma başvurusu masallarlabuyuyoruz@gmail.com adresine doldurulan başvuru formunun gönderilmesi ile yapılacaktır.

 

2. Jüri üyeliğini, Sınıf Öğretmenleri ve Türkçe Öğretmenleri yapacaktır.

 

3. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken katılan her öğrenciye teselli armağanları verilmesi, onların küçük dünyalarında açılacak başaramama üzüntüsünü bir nebze olsun telafi edecektir. Aynı zamanda da taltif edilmeleri ileriki zamanlarda bu tür etkinliklere katılma heyecanlarını destekleyecektir.

 

4.Proje tasarım ekibi tarafından hazırlanan değerlendirme formu gerek görüldüğünde değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

 

5.Yarışma esnasında okullardan gelebilecek olan sunu, slayt vb. görsel unsurların jürinin dikkatini dağıtabileceği için ve adil değerlendirmeyi etkileyeceği için kabul edilmemesi uygun görülmüştür. Bunun yerine masal anlatıcısı tarafından kullanılacak materyallere müsaade edilebilir.

 

6.Arka fon olarak yarışmacı öğrencinin dışında hiçbir öğrenci kullanılmayacaktır.

7.Her sınıfımız bir öğrenci ile temsil edilecektir.

8.Başvuru formuna öğrenciyi çalıştıran öğretmen ya da ebeveynlerden sadece bir kişinin adı yazılacaktır.  

9.Birden fazla sınıfı olan okullarda okul birincisi seçilerek ilçe değerlendirmesi için İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

10.İlçe Milli Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürü başkanlığında İki Sınıf Öğretmeni ve iki Türkçe Öğretmeninden oluşan jüri okul birincilerini değerlendirerek İlçe birincisini seçecektir.

11.İlçe 1. si ve öğrenciyi çalıştıran danışman (Öğretmen, anne, baba, dede, amca, dayı, teyze, hala ya da büyükanne) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.

12.Seçilen 17 İlçe birincisi İl komisyonu tarafından değerlendirilerek İl 1. 2. ve 3. seçilecek dereceye giren öğrencilere ve onları çalıştıran öğretmen ya da ebeveynlerine ödülleri verilecektir.

13. Yarışmaya her sınıf ve okul düzeyinden katılım sağlanması projenin hedeflerine ulaşması için son derece önemli olmakla birlikte katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

14. Sınıf öğretmenleri arasında başlatılan en güzel masal yazma yarışması için öğretmenlerimiz tarafından yazılan masallar masallarlabuyuyoruz@gmail.com adresine gönderilecektir. Masallar komisyon tarafından değerlendirilerek il 1. 2. ve 3. belirlenerek ödüllendirilecektir. Komisyon iki Türkçe Öğretmeni ve iki yazarlık eğitimi almış edebiyat öğretmeninden oluşacaktır.

15. Öğretmenlerimiz tarafından yazılan masallar komisyon tarafından değerlendirildikten sonra seçilen masallardan oluşan bir kitap basılacak ve bu kitap öğretmenlerimize hediye edilecektir. Çoğaltılan masal kitabı okullara gönderilecektir.

 

 İLKOKUL 2. 3.ve 4. SINIFLARDA YARIŞMA NASIL YAPILACAK

• Yarışmaya her sınıf ve okul düzeyinden katılım sağlanması projenin hedeflerine ulaşması için son derece önemli olmakla birlikte katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

Kullanılacak Araç-Gereçler:

1.Yarışmanın yapılacağı salonda masal bahçesi dekoru,

 

2.Yarışmacıların değerlendirileceği değerlendirme formu

 

3.Yarışmacıları puanlayacak jüri üyeleri

 

4.Her öğrencinin yanında getireceği fon müziği ( tercih edilirse)

 

Teknik Şartlar:

l. İlkokullarda değerlendirme komisyonu; 1-30 öğretmeni olan okullarda 2   31-60 öğretmeni olan okullarda 3 daha fazla öğretmeni olan okullarda 4 Sınıf Öğretmeni, varsa 1Rehber Öğretmen ve  1 Okul idarecisin den oluşacaktır.

 

2. Yarışmada İlkokullarda dereceye giren öğrenci ve danışmanları ödüllendirilecektir. Katılan her öğrenciye teselli armağanları verilmesi, onların küçük dünyalarında açılacak başaramama üzüntüsünü bir nebze olsun telafi edecektir. Aynı zamanda da taltif edilmeleri ileriki zamanlarda bu tür etkinliklere katılma heyecanlarını destekleyecektir.

 

3.Proje tasarım ekibi tarafından hazırlanan değerlendirme formu gerek görüldüğünde değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

 

4.Yarışma esnasında okullardan gelebilecek olan sunu, slayt vb. görsel unsurların jürinin dikkatini dağıtabileceği için ve adil değerlendirmeyi etkileyeceği için kabul edilmemesi uygun görülmüştür. Bunun yerine masal anlatıcısı tarafından kullanılacak materyallere müsaade edilebilir.

5. Arka fon olarak yarışmacı öğrencinin dışında hiçbir öğrenci kullanılmayacaktır. 6. Her sınıf bir öğrenci ile temsil edilecektir.

7.Başvuru formuna öğrenci danışmanı olarak sadece bir kişinin adı yazılacaktır.

8.Birden fazla sınıfı olan okullarda okul birincisi seçilerek ilçe değerlendirmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

9.İlkokullarda; İlçe Milli Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürü başkanlığında İki Sınıf Öğretmeni ve iki Türkçe Öğretmeninden oluşan jüri okul birincilerini değerlendirerek İlçe birincisini seçecektir.

 

10.İlçe 1. si ve danışmanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.

 

11.Seçilen 17 İlçe birincisi İl komisyonu tarafından değerlendirilerek İl 1. 2. ve 3. seçilecek dereceye giren öğrencilere ve danışmanlarına ödülleri verilecektir.

 

     Masal Yazma Yarışması Nasıl Yapılacak

 • Masal Yazma yarışmasına ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri başvurular yapılabilir.
 • Öğretmenlerimiz tarafından yazılan masallar masallarlabuyuyoruz@gmail.com adresine gönderilecektir. Masallar komisyon tarafından değerlendirilerek il 1. 2. ve 3. belirlenerek ödüllendirilecektir.
 • Komisyon iki Türkçe Öğretmeni ve iki yazarlık eğitimi almış edebiyat öğretmeninden oluşacaktır.
 • Öğretmenlerimiz tarafından yazılan masallar komisyon tarafından değerlendirildikten sonra seçilen masallardan oluşan bir kitap basılacak ve bu kitap öğretmenlerimize hediye edilecektir. Çoğaltılan masal kitabı okullara gönderilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri

 • Proje   Yürütme   Kurulu   ile   Proje   İzleme   ve   Değerlendirme   Kurulunun oluşturulması,
 • Projenin hazırlanması
 • Proje onayının alınarak uygulamaya konulması,
 • Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve okullara duyurulması
 • Proje Paydaşları arasında koordinasyonu sağlamak
 • Proje afişlerini hazırlayarak okullara göndermek
 • Öğrenci ve öğretmenler için Başvuru Formunu hazırlamak.
 • Proje başvuruları için mail adresi almak masallarlabuyuyoruz@gmail.com
 • Masalların çocuğun gelişimi üzerinde ki etkisini anlatan "Veli Mektubu" hazırlamak.
 • İl Değerlendirme komisyonunu oluşturmak
 • Değerlendirme komisyonunda görev alacak öğretmenler için gerekli izinleri almak.
 • İlkokullarda masal anlatma yarışmasına katılacak öğrenciler için değerlendirme ölçeğini hazırlamak.
 • İlkokul öğretmenleri tarafından yazılan masallar için değerlendirme ölçeği hazırlamak.
 • İlkokul öğretmenleri arasında başlatılan masal yazma yarışmasına gönderilen masalları değerlendirmek. İl de dereceye giren 1. 2. ve 3. Masalları, basılacak olan kitapta yer alacak masalları belirlemek.
 • İlkokul öğrencileri arasında başlatılan masal anlatma yarışmasında 17 ilçemizin birincileri arasından değerlendirme yaparak ilde dereceye(1.2. 3.)girenleri belirlemek.
 • Masalların Çocukların gelişimi üzerindeki etkisi konulu ilkokul öğretmenlerine yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak.
 • Proje ödül törenini hazırlamak.
 • Masal anlatma yarışmasında dereceye giren öğrencileri ve danışmanlarını ödüllendirmek.
 • Masal yazma yarışmasında dereceye giren öğretmenleri ödüllendirmek.
 • Proje raporunu hazırlamak ve paydaş kurumlara göndermek.

 

 

Samsun Büyükşehir Belediyesinin  Görevleri

 • İhtiyacı olan okullar için 800 adet Türk masalları Kitabı temin etmek.
 • İlkokul öğretmenleri  tarafından yazılan masalların yer aldığı kitabı bastırmak.
 • Proje Afişlerini basmak ve billboardlarda yayınlamak
 • Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak.

 

 

 

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğünün Görevleri

 • Masalların öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkisi konulu eğitimleri vermek için doktor görevlendirmek.
 • Dereceye giren öğrenci, öğrenci danışmanı ve öğretmenler için hediye temin etmek.
 • Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri:

 • Projeyi ilgili okullara duyurmak.
 • Proje kapsamında belirlenen idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere gerekli kolaylığı sağlamak.
 • İl Değerlendirmesinde masal anlatma yarışmasına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin gerekli durumlarda tören salonuna ulaşımını sağlamak.
 • Gönüllü ilkokul öğrencileri arasında başlatılan masal anlatma yarışması için Bir Şube Müdürü başkanlığında 2 sınıf öğretmeni 2 Türkçe öğretmeninden oluşan ilçe değerlendirme komisyonunu kurmak.
 • İlçe Değerlendirme Komisyonunda ki öğretmenler için gerekli izinleri almak.
 • İlçe 1. si olan öğrenci ve danışmanını (Öğretmen, anne, baba, dede, amca, dayı, teyze, hala ya da büyükanne) ödüllendirmek.
 • Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak.

 

Projeye katılan okul müdürlerinin görevleri:

 • Projeyi öğretmen, öğrenci ve velilere duyurmak
 • Okul Değerlendirme Komisyonunu kurmak.
 • Okul kütüphanesi veya sınıf kitaplıklarının uygun yayın evleri tarafından yayınlanan Türk Masal Kitapları ile zenginleştirilmesi.
 • Projenin uygulanmasında öğretmen öğrenci ve eğiticilere gerekli kolaylığı sağlamak.
 • Veli Mektuplarını çoğaltmak
 • Okul 1. sine ait bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermek.
 • Okul l.si ve danışmanını ödüllendirmek.
 • Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak

 

            Sınıf Öğretmeninin Görevleri

 • Projeyi öğrencilere duyurmak ve başvuru için teşvik etmek
 • Başvuru Formunu doldurmak ve proje mail adresine

               masallarlabuyuyoruz@gmail.com göndermek

 • Veli Mektubunu velilere göndermek.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilerle ara ara çalışma yapmak

Okul Komisyonunun Görevleri

 • Değerlendirmenin yapılacağı gün ve saatte görev yerinde hazır bulunmak
 • Değerlendirme formuna uygun olarak sınıf 1. leri arasından okul 1. Sini seçmek.

İlçe Komisyonunun Görevleri

 • Değerlendirmenin yapılacağı gün ve saatte görev yerinde hazır bulunmak
 • Değerlendirme formuna uygun olarak her iki kategoride ayrı ayrı okul 1. leri arasından İlçe 1. Sini seçmek.

İl Komisyonunun Görevleri

 • Değerlendirmenin yapılacağı gün ve saatte görev yerinde hazır bulunmak
 • Değerlendirme formuna uygun olarak İlçe 1. leri arasından İl  1.2.3. sünü seçmek.

 

 1. 2.     Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler

 

Proje Yürütme Kurulu ile Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması,

 

Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması,

 

Proje ortakları ile toplantılar yapılarak görev ve sorumlulukların belirlenmesi

 

Proje onayının alınarak uygulamaya konulması, Projenin İlçe Milli Eğitim

Müdürlüklerine ilgili kurumlar ve okullara duyurulması

 

Proje metni ve ilgili dokümanların(Öğrenciler için Başvuru Formu, Değerlendirme

Formu, Veli Mektubu, Masal Okuma Etkinliği Formu) Samsun İl Milli eğitim Müdürlüğü

Web sayfası Ar-Ge Projeler bölümünde yayınlanması

 

İhtiyacı olan okullara Türk Masal Kitaplarının gönderilmesi

 

Proje mail adresinin alınması masallarlabuyuyoruz@gmail.com

 

Veli Mektuplarının velilere gönderilmesi.

 

Masalların Çocukların gelişimi üzerindeki etkisi konulu ilkokul öğretmenlerine yönelik

eğitim faaliyeti yapmak.

 

Her öğrenci için ayrı ayrı Proje başvuru formlarının doldurularak masallarlabuyuyoruz@gmail.com adresine gönderilmesi. Adrese gönderilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Masal anlatma yarışmasına katılan öğrenciler arasında sınıf 1. lerinin seçilmesi

 

Okul 1. sinin seçilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

 

İlçe 1. sinin seçilmesi ve İl milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

 

Masal yazma yarışmasına katılan öğretmenlerin yazdıkları masalları en altta Adı Soyadı, İlçe, Okul bilgilerini yazarak masallarlabuyuyoruz@gmail.com adresine gönderilmesi. Adrese gönderilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Masal yazma yarışmasına katılan masalları değerlendirmek için komisyon kumak. Değerlendirme ilde dereceye giren eserleri ve basılacak olan kitabta yer alacak masalları belirlemek.

 

Masal kitabını basmak

 

17 İlçe 1. si öğrenciler arasından değerlendirme yapılarak İl 1.2.3. Ieri seçmek öğrencileri ve danışmanlarının ödüllendirmek.

 

Proje raporunu hazırlamak.

 

                                                            

 

EYLEM PLANI

SN

YAPILACAK  FAALİYETLER

TARİH

SORUMLULAR

1

Proje Yürütme Kurulu ile İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması,

EyIül-2016

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2

Proje Yürütme Kurulu tarafından proje taslağının hazırlanması,

Eylül-Kasım 2016

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi

3

Proje ortakları ile toplantılar yapılarak görev ve sorumlulukların belirlenmesi

Eylül-Kasım 2016

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4

Proje mail adresinin alınması masallarlabuyuyoruz@gmail.com

Kasım-2016

Proje yürütme kurulu

5

Proje onayının alınarak uygulamaya konulması

Ocak-2017

İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

6

Proje metni ve ilgili dokümanların Samsun İl Milli eğitim Müdürlüğü Web sayfası Ar-Ge Projeler bölümünde yayınlanması

Ocak-2017

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

7

İhtiyacı olan okullara Türk Masal Kitaplarının gönderilmesi

Şubat -2017

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Samsun Büyükşehir Belediyesi

8

Veli Mektuplarının velilere gönderilmesi.

Şubat-2017

Okul Müdürü Sınıf Öğretmeni

9

Proje başvurularının alınması ( son başvuru)

28 Şubat 2017

Proje yürütme kurulu

10

Masalların Çocukların gelişimi üzerindeki etkisi konulu ilkokul öğretmenlerine yönelik eğitim faaliyeti yapmak.

Şubat-2017

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

11

Sınıfta Masal anlatma yarışmasına katılan öğrenciler arasında 1. seçilmesi

20-24 Mart 2017

Sınıf Öğretmeni

12

Okul 1. sinin seçiimesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

3-7 Nisan 2017

Okul Komisyonu

13

İlçe 1. sinin seçilmesi ve İl milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi

17-21 Nisan 2017

İlçe Komisyonu

14

Masal yazma yarışmasına katılan öğretmenlerin yazdıkları masalları en altta Adı Soyadı, İlçe, Okul bilgilerini yazarak

 

Masal yazma yarışmasına katılan öğretmenlerin yazdıkları masalları en altta Adı Soyadı, İlçe, Okul bilgilerini yazarak

15

Masal yazma yarışmasına katılan masalları değerlendirmek için komisyon kurmak. Değerlendirme yaparak ilde dereceye giren eserleri ve basılacak olan kitapta yer alacak masalları belirlemek.

2-5 Mayıs 2017

İl Komisyonu

16

17 İlçe 1. si İlkokullar arasından değerlendirme yapılarak İl 1.2.3. lerinin seçilmesi.

2-5 Mayıs 2017

İl Komisyonu

Proje yürütme kurulu

17

İlde dereceye giren öğrencilerin ve danışmanların ödüllendirilmesi.

Mayıs 2017

İl Komisyonu

18

11. Proje sonuçlarının raporlanması,

Temmuz 2017

Proje yürütme kurulu

 

 

 

 

 1. 1.     DEĞERLENDİRME

Bu projenin uygulanmasından sonra Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Proje Yürütme Kurulundan gelen rapor ve projenin uygulanma aşamasında yaptığı ziyaretlerden gelen önerilerini değerlendirir

 

 

 1. 2.     UYGULAMA TAKVİMİ **

S. NO

YAPILACAK FAALİYETLER

 

TARİHLERİ

 

1

Projenin Hazırlanarak Onaya Sunulması

Ocak-2017

2

Projenin Uygulanması

Eylül 2016 - Temmuz 2017

 3

Projenin Raporlandırılması ve Değerlendirilmesi

Temmuz 2017

 

 1. 3.     MALİYET

Projenin maliyeti proje ortağımız olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerin hediyeleri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

 

 1. 4.     YÜRÜRLÜK

Bu Proje yönergesi iki bölüm ve 17 maddeden ibaret olan “MASALLARLA BÜYÜYORUZ” projesi için hazırlanmış olup Samsun Valiliğinin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 1. 5.     YÜRÜTME

“Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütür


DÖKÜMANLAR

1. VELİ MEKTUBU

2. ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

3. ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU İLKOKUL

4. BAŞVURU FORMU ÖĞRENCİ

Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat5 55019 SAMSUN - 03624358063

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.